Rady a tipy   

Výberové konanie
  • Ako písať životopis a motivačný list
  • Pohovor a assessment centrum

Základné údaje

Uveďte meno a priezvisko, adresu a kontaktné údaje, ev. titul a dátum narodenia.

Vzdelanie

Zaujíma nás najvyššie ukončené štúdium. Stredoškolské alebo vysokoškolské, zvolená špecializácia, rok a spôsob ukončenia. Uveďte aj ďalšie formy štúdia, absolvované školenia, kurzy či získané certifikáty, ktoré môžu podporiť vašu kvalifikáciu pre danú pozíciu.

Prax

Jednotlivé pracovné skúsenosti zoraďte chronologicky od súčasného alebo posledného zamestnania. Uvádzajte vždy mesiac a rok nástupu a ukončenie pracovného pomeru. Dôležitá je aj zastávaná pracovná pozícia, vrátane hlavnej zodpovednosti a úloh.

Ďalšie schopnosti a znalosti

Uveďte svoje jazykové znalosti, absolvované zahraničné stáže, počítačové znalosti, vlastníctvo vodičského preukazu, živnostenského listu a pod. Môžete spomenúť aj koníčky, osobnostné predpoklady na vykonávanie určitej profesie či ďalšie relevantné informácie.

Referencie

Je vhodné uviesť kontakty na osoby, ktoré môžu poskytnúť referencie z vašich predchádzajúcich zamestnaní.

Jazyk a úprava

Životopis zasielajte pokiaľ možno v materskom i anglickom jazyku. Tam, kde je angličtina súčasťou základných požiadaviek na pozíciu, očakávame anglickú verziu životopisu.

Grafická úprava CV by mala byť prehľadná a celý životopis by sa vám mal vojsť na jednu, maximálne dve strany formátu A4.

Môžete priložiť aj fotografiu pasového formátu.

Motivačný (sprievodný) list

K životopisu priložte sprievodný či motivačný list, v ktorom stručne vysvetlíte, prečo oslovujete práve našu spoločnosť, o akú pozíciu sa uchádzate, a čo môžete ponúknuť.

Tipy

1. Poznamenajte si presnú hodinu, miesto, deň pohovoru a kontaktnú osobu.

2. Dbajte na svoj vzhľad, príďte slušne oblečení a dobre naladení – prvý dojem robí veľa.

3. Ak máte o pozíciu v našej spoločnosti naozajstný záujem, mali by ste o nás vedieť čo najviac. Prejdete si podrobne naše webové stránky - výrobkové portfólio, hospodárske výsledky, marketingové aktivity ...)

4. Buďte prirodzení, pripravení a príjemní, dôverujte si a nemajte zbytočný strach, pripravte si otázky o danej pozícii, prípadne o našej spoločnosti.


Pozvanie na osobné stretnutie znamená, že váš životopis nás zaujal a teraz máte veľkú šancu presvedčiť toho, kto vás na pohovor pozval, že práve vy ste vhodný/á kandidát/ka na ponúkanú pozíciu. Preto venujte príprave na výberové konanie potrebnú pozornosť. Termín bude pravdepodobne stanovený dohodou, ale napriek tomu sa môže stať, že sa z nejakého dôvodu nebudete môcť dostaviť. Preto požiadajte o kontakt na osobu, s ktorou sa máte stretnúť, a pokiaľ by ste z vážneho dôvodu nemohli prísť, čo najskôr sa ospravedlňte a dohodnite si iný termín.

Najčastejšie kladené otázky

Prečo reagujete práve na túto konkrétnu pozíciu?

Prečo ste oslovili našu spoločnosť?

Čo viete o našej firme?

Čo očakávate od práce v našej firme?

Prečo chcete zmeniť zamestnanie?

Prečo si myslíte, že budete úspešný/á?

Čo by ste chceli dosiahnuť počas budúcich piatich rokov?

V čom budete prínosom pre Vášho budúceho zamestnávateľa?

Aké sú Vaše pracovné skúsenosti, ktoré môžete využiť a ponúknuť?

Aká bola náplň Vašej práce, Vaše hlavné zodpovednosti a úlohy?

Aké úspechy ste dosiahli v minulom zamestnaní?

Aké sú Vaše skúsenosti s vedením ľudí?


Výberové konania bývajú u nás často viacstupňové , formou pohovoru či assessment centra, preto v prípade úspešného absolvovania prvého kola môžete očakávať pozvanie k druhému, prípadne tretiemu kolu. V ďalších kolách výberového konania budeme klásť podrobnejšie otázky a súčasťou môžu byť i konkrétne úlohy či prípadové štúdie. Je dobré sa dopredu informovať a na priebeh ďalšieho stretnutia sa pripraviť.

Máte záujem pracovať v Pepsico SR?