Priebeh výberového konania

Výberové konanie
Krok 1

Životopis a motivačný list

Váš štruktúrovaný životopis a vysvetlenie, prečo sa uchádzate o vybranú pozíciu v PepsiCo, sú našim prvým kontaktom s vami. Na základe týchto materiálov posudzujeme, či vás pozveme na osobný pohovor.

Krok 2

Pohovor a assessment centrum

Osobný pohovor absolvujete najskôr s pracovníkom personálneho oddelenia, prípadne aj s manažérom danej pozície. Pokiaľ uspejete, pozveme vás na ďalšie kolá pohovorov, kde sa stretnete s ostatnými manažérmi, riaditeľom oddelenia, prípadne s generálnym riaditeľom spoločnosti.

Ak sa uchádzate o pozíciu v obchodnom oddelení, prejdete pravdepodobne tzv. assessment centrom. Ide o výberové konanie pre viacerých kandidátov súčasne, ktoré obvykle trvá jeden deň. Čakajú vás individuálne pohovory, tímové hry, rozbory prípadových situácií a ďalšie aktivity.

Krok 3

Oznámenie výsledku

O výsledku výberového konania vás budeme informovať telefonicky alebo písomne, a to aj v prípade, že neuspejete. Štandardne sa ozývame do štyroch týždňov od zaslania vašej žiadosti o prijatie. Vo výnimočných prípadoch môže spracovanie došlých žiadostí trvať aj o niečo dlhšie.

Pokiaľ váš profil nezodpovedá aktuálne ponúkaným pozíciám, zašleme vám vyrozumenie.

Registrujte sa v PepsiCo kariérnom systéme, a my vás budeme kontaktovať, len čo sa objaví vhodná pozícia.

Máte záujem pracovať v Pepsico SR?